PRIVACY STATEMENT

Von Poll Immobilien GmbH garandeert de bescherming van uw privégegevens bij gebruik van onze website. Om u volledig te kunnen informeren over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie op onze website, hebben wij het volgende voor u opgesteld:

  1. Data Verzameling door Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een web-analyseservice van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. ‘Google’ tekstbestanden die opgeslagen zijn op jouw computer en waarmee een analyse van jouw gebruik van onze Website kan worden gemaakt. De door cookies gegenereerde informatie die jouw gebruik van de website meet (waaronder je IP-adres) wordt verzonden naar Googleservers in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om je gebruik van onze website te beoordelen om zo rapporten samen te stellen inzake website-activiteiten voor websitebeheerders en voor het leveren van andere diensten gerelateerd aan website activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen naar derden indien dit wettelijk vereist is, of indien die derden genoemde informatie verwerken namens Google. Google zal jou IP-adres niet linken met andere data die Google in bezit heeft. Je mag de cookies weigeren door de betreffende instellingen te kiezen op je browser, echter, let wel dat als je dat doet, je wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Door het gebruiken van deze website geef je toestemming om de door Google verzamelde informatie over jou te verwerken op een manier zoals hierboven omschreven en voor eerdergenoemde doeleinden.

  1. Verzamelen van informatie door Facebook

De beheerder van deze website gebruikt social plugins (‘plugins’) verstrekt door het sociale netwerk facebook.com, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'). Deze plugins worden aangegeven met de zin ‘Share on Facebook’ of met een Facebooklogo.

Indien de gebruiker naar de pagina gaat op de website van de beheerder waarin een plugin zit, dan legt de browser van de gebruiker een directe verbinding naar de Facebook server. De content van de plugin wordt door Facebook direct verstuurd naar de browser van de gebruiker, die die content in de website vastlegt.

De plugin verstrekt Facebook informatie waartoe de gebruiker toegang heeft verkregen via de betreffende pagina van de website van de beheerder. Indien de gebruiker de website van de beheerder bezoekt en hij is tegelijkertijd ingelogd op Facebook, dan kan Facebook het bezoek toewijzen aan het Facebookaccount van gebruiker. Indien de gebruiker met de plugins contact heeft, bijv. door de ‘Like’ - knop aan te klikken, dan wordt de betreffende informatie direct vanaf de browser van gebruiker naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen.

Voor informatie in het kader van en met als doel het verzamelen van data alsook het verdere gebruiken en verwerken van de gegevens door Facebook en de rechten van de gebruiker in dit opzicht en de instellingsmogelijkheden voor het beschermen van de privacy van gebruiker, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook.

Indien de gebruiker lid is van Facebook en hij/zij wil niet dat Facebook gebruikersgegevens verzamelt gedurende zijn bezoek aan de website van de beheerder, dan dient gebruiker Facebook uit te loggen voordat hij/zij de website gaat bezoeken.

 

  1. Dataverwerking op deze Website

Wij verzamelen en bewaren automatisch de server logbestanden en informatie die jouw browser naar ons stuurt. Deze informatie betreft:

  • Browser type/versie
  • Besturingssysteem
  • URL referrer (vorige bezochte pagina)
  • Host name van de computer die toegang verkrijgt (IP-adres)
  • Tijdstip van server inquiry

Wij koppelen deze informatie niet met specifieke personen. Een samenstelling van deze informatie met andere informatiebronnen wordt niet gemaakt en de gegevens worden vernietigd na een statistische analyse.

  1. Verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie wordt uitsluitend verzameld indien dit vrijwillig wordt verstrekt, bijv. tijdens registratie, door het invullen van formulieren of verzenden van e-mails, als onderdeel van een enquête of verzoeken om informatie. Indien een emailadres wordt gegeven, zullen wij het gebruiken om diegene een nieuwsbrief toe te zenden. Deze nieuwsbrief bevat informatie over ons huidige huizenaanbod. Jouw e-mailadres blijft bij ons opgeslagen totdat wij een verzoek van jou krijgen om de nieuwsbrief niet langer toe te zenden. Je kunt je te allen tijde afmelden via de link die vermeld staat in de nieuwsbrief. Persoonlijke informatie wordt door ons of door bevoegde derden niet gedeeld in welke vorm dan ook, tenzij wij hiervoor jouw schriftelijke toestemming hebben verkregen.